Racial Equity Commitment - Vietnamese

Thư viện cộng đồng San Francisco đồng hành với phong trào #BlackLivesMatter và hỗ trợ tất cả các nỗ lực nhằm chấm dứt nạn phân biệt chủng tộc về hệ thống, thể chế và sự bất bình đẳng trong cộng đồng của chúng ta. 

Chúng ta đang phải trải qua giai đoạn khó khăn của đại dịch cộng thêm cái chết của George Floyd, Ahmaud Arbery và Breonna Taylor là quá sức chịu đựng, đặc biệt trong các báo cáo rằng COVID-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến người Mỹ gốc Châu Phi và những cộng đồng nhỏ khác. Chúng tôi thấu hiểu và chia sẻ nỗi đau mà nhiều người đang trải qua trong thành phố của chúng ta, trên toàn quốc và khắp nơi trên thế giới. 

Thư viện cộng đồng giử vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy công bằng và giải quyết sự phân chia chủng tộc. Điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ xem xét và đánh giá một cách trung thực hơn về các dịch vụ và cách tổ chức của chúng tôi nhằm thúc đẩy công bằng chủng tộc. 

Tiến sĩ Mary Wardell-Ghirarduzzi, chủ tịch Ủy ban Thư viện San Francisco cho biết, “các đồng nghiệp da đen, hàng xóm và bạn bè của chúng ta đã trải qua nhiều âu lo trong cuộc sống trong khi quá nhiều nhà lãnh đạo im lặng và đồng lõa. Bây giờ là lúc để các nhà lãnh đạo ở khắp nơi chống lại nạn phân biệt chủng tộc và cương quyết giải tỏa những thành kiến, định kiến và hành vi chống người đen của chính họ. 

Chúng tôi sẽ tập trung vào công bằng chủng tộc và tiếp tục những nỗ lực mà chúng tôi đã bắt đầu dưới sự chỉ đạo của Văn phòng Công bằng chủng tộc trên toàn thành phố khi thư viện mở cửa lại. Trước khi các thư viện đóng cửa, nhân viên của thư viện đã bắt đầu tổ chức các cuộc trò chuyện về chủng tộc và tổ chức các diễn đàn để mọi người tìm hiểu thêm về cách trò chuyện mang tính xây dựng về chủng tộc. Chúng tôi hy vọng sẽ bắt đầu lại những việc này, đồng thời kiểm tra các dịch vụ và chính sách của chúng tôi với sự công bằng chủng tộc. Gần đây chúng tôi đã chia sẻ các khuyến nghị trên phương tiện truyền thông xã hội để giúp cộng đồng chúng ta tham khảo về các vấn đề nêu trên. Dưới đây là một số trang mạng quý vị có thể tham khảo thêm. 

Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm với vấn đề này vì thế chúng tôi hy vọng quý vị sẽ cộng tác với chúng tôi để giúp xây dựng một thư viện ở thế kỷ hai mươi mốt trên nền tảng của sự bao dung, công bằng và tôn trọng lẫn nhau.