San Francisco Public Library
Español中文

Trang tài liệu nhập tịch công dân Hoa Kỳ

Những tài liệu này sẽ giúp ích quý vị chuẩn bị cho buổi phỏng vấn nhập tịch với Sở Di Trú và Công Dân Hoa Kỳ (USCIS), nội dung bao gồm bản hướng dẫn nhập tịch, tài liệu luyện thi nhập tịch chi tiết bản mới (kể từ Tháng 10 năm 2008), các tổ chức địa phương có thể giúp đỡ quý vị trong quá trình xin trở thành công dân.

Nguồn tài liệu hữu ích