San Francisco Public Library
Español中文

Trang tài liệu nhập tịch công dân Hoa Kỳ

citizenship graphic

(Citizenship Introduction Video Scrip, Vietnamese)

Hoan nghênh quí vị sử dụng trang tài liệu về nhập tịch và di dân của Thư viện. Những tài liệu sau đây đã được dịch sang nhiều thứ tiếng.  Chúng tôi đề nghị quí vị hãy lên mạng tìm hiểu thêm về nội dung, hoặc hỏi nhân viên Thư viện nếu cần sự giúp đỡ.

Nguồn tài liệu của Thư viện bao gồm thông tin về quá trình xin nhập tịch, câu hỏi học thi nhập tịch bằng nhiều thứ tiếng, trực tiếp tải xuống các mẫu đơn và sắp xếp lấy hẹn với Sở Di Trú và Công Dân Hoa Kỳ (USCIS), cũng như những thông tin để liên lạc với các tổ chức cộng đồng địa phương tiện lợi cho quí vị khi cần sự giúp đỡ thêm trong quá trình xin trở thành Công Dân Hoa Kỳ.  Chúng tôi cũng giới thiệu tới quí vị thông tin về các lớp học Anh Ngữ là Ngôn Ngữ Thứ Hai (ESL), các cơ quan địa phương có thể giúp đỡ quí vị học Anh ngữ và trợ giúp về pháp lý.  Hơn thế, trang mạng này cũng cung cấp tài liệu về những quyền lợi khi trở thành Công Dân Hoa Kỳ, những điều kiện cần thiết cho việc nhập tịch, quá trình xin nhập tịch, cũng như những thông tin nhắc nhở quí vị có phải và khi nào thì cần đến sự trợ giúp về pháp lý.

Chúng tôi giải đáp những thắc mắc thường gặp trong quá trình xin nhập tịch và cung cấp tài liệu để học thi.

Tại các thư viện địa phương trong thành phố có sưu tập những tài liệu liên quan đến việc di dân và nhập tịch bao gồm các loại ấn phẩm và đĩa DVD.  Quí vị chỉ cần có một thẻ thư viện là có thề miễn phí sử dụng những tài liệu này.

Những thông tin này chỉ là những chỉ dẫn tổng quát để quí vị tham khảo, nó không nhằm cung cấp tư vấn pháp lý cụ thể cho quí vị.

Cám ơn quí vị đã viếng trang mạng của chúng tôi.  Nếu quí vị có bất cứ thắc mắc gì xin liên lạc với nhân viên Thư viện.

Những tài liệu này sẽ giúp ích quý vị chuẩn bị cho buổi phỏng vấn nhập tịch với Sở Di Trú và Công Dân Hoa Kỳ (USCIS), nội dung bao gồm bản hướng dẫn nhập tịch, tài liệu luyện thi nhập tịch chi tiết bản mới (kể từ Tháng 10 năm 2008), các tổ chức địa phương có thể giúp đỡ quý vị trong quá trình xin trở thành công dân.

Nguồn tài liệu hữu ích