2100390601 Smith wax figure image Erastus “Deaf” Smith :: San Francisco Public Library
 

Erastus “Deaf” Smith

The Eyes of the Texas Army (1887-1837)
Take our survey